Mici exerciții despre trăsături de caracter

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = situațiile cerute de micile exerciții pun în context practic cele 24 de trăsături de caracter

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = în unele situații, motricitatea și psihomotricitatea sunt direct solicitate

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = în exercițiu de ”provocare” de la final este cel mai bine exersată această capacitate

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = toate micile exerciții de rol de caracter exersează formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = cunoașterea de sine (prin trăsăturile de caracter) este o formă de învățare responsabilă

Participare conform capacităților = fiecare exercițiu poate fi realizat în funcție de gradul de implicare în cadrul întregii activități

Receptarea de informații = exercițiile sunt scrise cu fonturi diferite pentru a realiza diferențierea lor mai bună

Redactarea/exprimarea de mesaje = mesajele cerute sunt răspunsuri sub variate forme de exprimare (scrisă, muzicală, kinestezică, atitudinală, etc.)

Rezolvarea de probleme/calcule = asocierea liniară, non-lineară sau prin numerație sunt mici ocazii de exersare a acestei capacități; de asemenea, ”problemele” ce pot fi rezolvate țin de aria vieții de zi cu zi, de aria socială și emoțională, și de mai puțin de cea matematică (”rezolvă o problemă de logică”)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia privind cele 24 de trăsături de caracter este ținta continuă a acestei activități

  • Nivel de clasă: nivel primar/nivel gimnazial
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns