Autoevaluare/evaluare prin cele 24 de trăsături de caracter

  • Denumire resursă: Autoevaluare/evaluare prin cele 24 de trăsături de caracter
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare
  • Sursă idee-suport utilizată: www.viacharacter.org
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = interesul de descoperire a propriilor trăsături de caracter, de a fi evaluat de către o altă persoană

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = caracterizarea propriei persoane prin prisma celor 24 de trăsături de caracter reprezintă o formă de auto-exprimare a imaginii pe care cineva o are despre el însuși

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = prin alegerea gradului în care fiecare dintre trăsăturile menționate în cadrul chestionarului, conduce la construire unei imagini pozitive despre cel caracterizat dar si despre cel care realizează caracterizarea

Învățare responsabilă și antreprenoriat = analiza obiectivă în raport cu cele 24 de trăsături de caracter poate să ajute la depistarea resurselor interne care pot conduce și susține dezvoltarea personalității actuale și viitoare; de asemenea, această caracterizarea este și un act de învățare/descoperire despre sine și despre modul în care ceilalți te percep.

Rezolvarea de probleme/calcule = cu ajutorul listei numerice se pot realiza calcule, raportări, procente și analize statistice simple

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia specifica celor 24 de trăsături de caracter ajuta la îmbogățirea vocabularului, precum și la activități școlare precum: caracterizarea personajelor unui text dat, identificarea cu un model istoric, religios etc.

||||| 7 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns