24 de Mărțișoare pentru un caracter frumos

  • Denumire resursă: 24 de Mărțișoare pentru un caracter frumos
  • Tip resursă: Activitate de dezvoltare personală și de grup
  • Surse utilizate: https://www.viacharacter.org/ și sursele melodiilor selectate ca exemple de trăsături de caracter

Descărcare:

Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = atunci când subiectul de cunoaștere este propria persoană sau persoanele cunoscute, interesul pentru cunoaștere/autocunoaștere este la nivel ridicat; în aria competențelor lingvistice, melodiile selectate vin să susțină învățarea limbii engleze prin faptul că aproape fiecare melodie (mai puțin cea pentru ”prietenie”) include vizual versurile lor

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = activitatea cere în prima parte să danseze și să cânte, ambele fiind forme de exersare a psihomotiricității (printre altele); în a doua parte, se cere completarea prin scris a unor mici sarcini

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = succesul activității este dat de corelația pozitivă între trăsătura de caracter aleasă și melodia ei; iar dacă acest lucru nu se întâmplă, sugestia oferită de fiecare va permite deschiderea ferestrei către paleta de sentimente, idei cu referire la trăsătura de caracter analizată; o altă formă de a exprima asocierea cu o anumită trăsătură de caracter este a decide dacă exemplul melodic oferit este corespunzător (corespondența poate fi după trăsăturile personajului principal, după denumirea filmului sau prin contra-model)

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = activitatea de autocunoaștere și cunoaștere a celorlalți membrii ai grupului permite egalizarea potențialelor caracteriale, cu impact pozitiv asupra imaginii de sine

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = în etapa de alocare a descrierilor în cuvinte și în muzică se va vedea cel mai mult implicarea și învățarea responsabilă în raport cu ceea ce înseamnă fiecare trăsătură mai sus enumerată; valoarea antreprenorială constă în capacitatea de a extinde recomandările de la muzică la filme, culori, animale de companie, etc.

Participare conform capacităților = cele 24 de trăsături de caracter vor fi notate aleator cu un număr de la 1 la 24, iar fiecare va alege un număr fără a vede corespondența cu trăsăturile de caracter, fiind posibilă participarea tuturor la activitate

Receptarea de informații = mica descriere, precum și melodiile selectate, sunt modalități de receptare a informațiilor; pe lângă acestea, receptarea reacției colegilor la fiecare trăsătură de caracter nimerită, permite receptarea de informații sociale necesare construirii relațiilor în grupul clasei; versurile incluse în melodii permit receptarea prin citire a lor.

Redactarea/exprimarea de mesaje = etapa de descriere alternativă a trăsăturilor de caracter este o activitate de redactare/exprimare de mesaje; de asemenea, modul de reacție la trăsăturile de caracter nimerite aparțin ariei de exprimare de mesaje

Rezolvarea de probleme/calcule = micile calcule cu numerele de la 1 la 24 (prin numerație, alegere, identificarea a numerelor care nu au fost extrase) permit mici exerciții de calcul și rezolvare de probleme

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia specifică domeniului psihologiei pozitive permite dezvoltarea vocabularului; de asemenea, activitatea dezvoltă cultura muzicală din domeniul animațiilor; nu în ultimul rând, activitatea dezvoltă vocabularul limbii engleze

  • Nivel de clasă: nivel primar

 

||||| 1 Îmi place! |||||

13 Replies to “24 de Mărțișoare pentru un caracter frumos”

Lasă un răspuns