Câteva pronume

 • Denumire resursă/autor: Câteva pronume / Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă:  Joc de identificare informații
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Gramatică: Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ Continuă să citești Câteva pronume

Proprietățile triunghiului dreptunghic

 • Denumire resursă/autor: Proprietățile triunghiului dreptunghic/ Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă: Joc de identificare a trăsăturilor triunghiului dreptunghic
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: VI/ Geometrie
 • Conținut de învățare: Proprietăți ale triunghiului dreptunghic

Continuă să citești Proprietățile triunghiului dreptunghic

Intervale cu numere reale

 • Denumire resursă/autor: Intervale cu numere reale/ Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/Mulțimi. Numere
 • Conținut de învățare: Intervale numerice şi reprezentarea lor pe axa numerelor; intersecţia şi reuniunea intervalelor

Continuă să citești Intervale cu numere reale

Sinonime

 • Denumire resursă/Autor: Sinonime/ Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Surse utilizate: www.alamy.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Categorii semantice studiate: sinonime; -– semne de punctuație: virgula;

Continuă să citești Sinonime

Parți de vorbire

 • Denumire resursă/Autor: Parți de vorbire/ Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Surse utilizate: –
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Categorii morfologice specifice părților de vorbire: adjectivul; – funcții sintactice
  Continuă să citești Parți de vorbire

Îmbogățirea vocabularului

 • Denumire resursă/Autor: Îmbogățirea vocabularului/ Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Surse utilizate: www.alamy.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea); -diftongul

Continuă să citești Îmbogățirea vocabularului

Măsura

 • Denumire resursă/Autor: Măsura/ Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Surse utilizate: www.alamy.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Elemente de versificație :măsura; – prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvențe din texte la prima vedere

Continuă să citești Măsura

Informații din text

 • Denumire resursă/Autor: Informații din text/ Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Activitate de recapitulare și rezolvare de exerciții
 • Surse utilizate: –
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Texte nonliterare: informații esențiale din text

Continuă să citești Informații din text

Bisectoarele triunghiului

 • Denumire resursă/Autor: Bisectoarele triunghiului/Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Recapitulare si rezolvare de exercitii
 • Surse utilizate: math-aids.com
 • Domenii de învățare: Matematica, clasa a VI-a
 • Conținut de învățare: Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului

Continuă să citești Bisectoarele triunghiului

Medianele triunghiului

 • Denumire resursă/Autor: Medianele triunghiului/Ozarchievici Marinela
 • Tip resursă: Recapitulare si rezolvare de exercitii
 • Surse utilizate:  math-aids.com
 • Domenii de învățare: Matematica, clasa a VI-a
 • Conținut de învățare: Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului

Continuă să citești Medianele triunghiului