Zaruri

  • Denumire resursă: Zaruri
  • Tip resursă: Joc de calcul matematic
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență: MEM/ clasa IV

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = zarurile sunt simbolul jocurilor, fapt care atrage atenția și interesul pentru cunoaștere, favorizând învățarea prin joc

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = aruncarea zarurilor este o acțiune psihomotrică (cu grad de precizie dacă este stabilit un anumit perimetru pentru aruncarea zarurilor, astfel încât să nu cadă, să nu se piardă); de asemenea, marcarea pe grafic exersează psihomotricitatea fină sau grosieră (în funcție de mărimea zarurilor), precum și corelația ochi-mână-rezultat

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = felul în care cineva aruncă zarurile poate fi considerat un gest cultural (etnic sau legat de activitățile ludice generale)

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = învățarea prin joc este întotdeauna un procedeu de formarea a imaginii de sine pozitivă, precum și de formarea a unei imagini pozitive despre subiectul ce urmează a fi învățat

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = în acest context, calculele matematice sunt responsabilitatea celui care aruncă zarurile (nimeni altcineva nu poate fi acuzat de intenții privind dificultatea calculelor)

Participare conform capacităților = acest joc matematic cu zarurile prezintă următoarele posibilități/beneficii: implică kinestezic în calcul (prin aruncarea, țintirea și reunirea zarurilor), implică vizual în calcul (prin numărul zarului și prin graficul sumelor), implică auditiv în calcul (prin sunetul zarurilor, în funcție de suprafața de joc), implică emoțional în calcul (prin emoțiile generate de așteptările privind numerelor de pe zaruri), este un joc asistiv (cifrele de calculat sunt deduse prin numărul de puncte afișate pe fețele zarurilor)

Receptarea de informații = cifrele de calculat sunt determinate de numerele de pe fețele zarurilor (citite direct sau prin numărarea bulinelor); de asemenea, modul de înregistrare a datelor scade probabilitatea erorilor de transmitere a informațiilor din tabel în grafic; graficul obținut în urma calculelor este o nouă sursă vizuală de informații matematice

Redactarea/exprimarea de mesaje = tabelul și graficul din atașament ajută la o mai bună organizare a datelor, reducând șansele de erori în procesul de înregistrare a informațiilor

Rezolvarea de probleme/calcule = prin scopul său de bază, acesta este un joc de calcul matematic, precum și unul de reprezentare grafică a unei funcții matematice, fără a specifica legea de corelație

Utilizarea terminologiei generale și specifice = cu ajutorul zarurilor se pot face referiri la funcțiile matematice (identificând relația dintre valorile  zarurilor și a sumelor) cu reprezentare sub formă de tabel sau de grafic, precum și la terminologie matematică de bază (adunarea cu dau fără trecere peste ordin); de asemenea, adăugând un alt nivel de dificultate, se poate calcula frecvența și probabilitatea matematică în aruncarea zarurilor

  • Nivel de clasă: nivel primar/nivel gimnazial
  • Descărcare  2 zaruri grafic
||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns