Unghi în cub

  • Denumire resursă: Unghi în cub
  • Tip resursă: Accesibilizarea cerințelor și aprofundarea cunoștințelor
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: model test utilizat
  • Conținut de învățare: subiectul I, exercițiul 5

Descriere: Acest exercițiu este accesibilizat în mai multe forme, prin:

  • utilizarea liniilor și a chenarelor în culori pentru separare a zonelor de rezolvat
  • utilizarea culorilor pentru marcarea punctelor în figura geometrică
  • utilizarea întrebărilor-suport, bazate pe recunoaștere, nu pe reproducere

Cele 4 cerințe suplimentare oferă ocazia de a aprofunda/testa cunoștințele din această secvență de exercițiu

Descărcare ex5 unghi în cub

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns