Un desen de primăvară

  • Denumire resursă: Un desen de primăvară
  • Tip resursă: Activitate software
  • Surse utilizate: Microsoft Paint
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = utilizarea unui software presupune învățare susținută de interes și curiozitate

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = a desena în Microsoft Paint presupune o coordonare ochi mână diferită de cea hârtie-creion; la aceasta se mai adaugă și dexteritatea dezvoltată prin utilizarea comenzilor scurte (ctrl+c, ctrl+z, etc) sau a tastaturii de tip qwerty

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = asemenea desenelor realizate prin tehnici clasice, și cele realizate digital permit exprimarea artistică

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = dezvoltarea aptitudinilor de a realiza astfel de desene, aptitudini secondate de apreciere/valorificare, conduc la formarea imaginii de sine pozitive

Învățare responsabilă și antreprenoriat = dezvoltarea de aptitudini digitale reprezintă o formă de dezvoltare în direcția antreprenorială

Participare conform capacităților = accesibilizarea digitală este o formă de participare aptitudinală integrată

Receptarea de informații =prin încercare și eroare sunt receptate o multitudine de informații tehnice și artistice care ajută la rezolvarea sarcinilor de lucru

Redactarea/exprimarea de mesaje = utilizând funcțiile programului utilizat se pot transmite mesaje/informații în format digital

Rezolvarea de probleme/calcule = Microsoft Paint provoacă gândirea la nivel vizual, permițând să fie asimilate informații diverse (elipsa, rectangular, mărime, etc.) dar și soluții practice la probleme precum: cum să construiesc o piramidă, cum să salvez fișierul, etc.

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia specifica va fi cea despre partile componente ale programului software utilizat, precum si cele de geometrie, de utilizare si stocare a documentelor.

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns