Se consideră numerele reale …

 • Denumire resursă: Se consideră numerele reale …
 • Tip resursă: Accesibilizarea cerințelor și a strategiei de rezolvare
 • Surse utilizate: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: model test utilizat
 • Conținut de învățare: subiectul II, exercițiul 4

Descriere: Acest exercițiu este împărțit în două: punctul a) și punctul b)

Punctul a) este accesibilizat prin:

 • analiza pentru fiecare termen al ecuației
 • coduri de culori privind explicațiile suplimentare pentru fiecare termen al ecuației
 • explicații sub formă de text în dreptul fiecărei etape de rezolvare
 • marcarea răspunsurilor finale ale termenilor prin încercuire
 • revenirea la sarcina inițială de a calcula forma finală a numărului real X
 • zonă de exersare a etapelor menționate în cadrul exercițiului rezolvat
 • descărcare ex 10a află x

Punctul b) este accesibilizat prin:

 • analiza pentru fiecare termen al ecuației
 • coduri de culori privind explicațiile suplimentare pentru fiecare termen al ecuației
 • etapizarea propriu-zisă a rezolvării, lăsând loc liber pentru calcul și cu explicații suplimentare indicate prin săgeți
 • explicații sub formă de text în dreptul fiecărei etape de rezolvare
 • opțiunea de a alege forma optimă de scoatere de sub radical pentru termenii marcați
 • revenirea la sarcina inițială de a calcula forma finală a numărului real Y
 • zonă de aplicare a formulei date
 • zonă de calcul final, reunind rezultatele parțiale obținute
 • descărcare ex 10b află y

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns