Prisma patrulateră regulată

  • Denumire resursă: Prisma patrulateră regulată
  • Tip resursă: Tehnică de lucru
  • Surse utilizate: fără

[caption id="attachment_1042" align="alignnone" width="2000"]exemplul exemplul[/caption]
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = reprezentarea grafică a unei prisme patrulatere regulate poate fi dificil de realizat – utilizând materiale și tehnici alternative dezvoltă interesul și gradul de performanță  (în cazul acesta, s-au utilizat post-it-uri de culori diferite)

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = în cadrul acestei tehnici capacitățile psihomotrice de a trasa corect laturile unei prisme patrulatere regulate sunt minimal accesate – jumătate din figura geometrică este construită cu ajutorul post-it-urilor

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = deși nu este o probă de culori, preferințele (ca ecou al ideilor, sentimentelor) sunt exprimate prin selecția culorilor celor două post-it-uri necesare construirii unei prisme patrulatere regulate

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = din categoria sentimentelor ”și eu pot”/”îmi place rezultatul muncii mele”, tehnica ajută la reprezentarea grafică și înțelegerea modului de formare/reprezentare a unei prisme patrulatere regulate, fapt care ajută ulterior la formarea unei imagini pozitive asupra propriilor capacități

Învățare responsabilă și antreprenoriat = la fel ca la celelalte activități ce implică utilizarea post-it-urilor, a învăța cu ajutorul lor este un act de implicare activă

Participare conform capacităților = prin această tehnică este facilitată reproducerea și înțelegerea unui concept geometric complex: prisma patrulateră regulată (și neregulată, așa cum va putea fi construită ulterior)

Receptarea de informații = cu ajutorul celor două culori diferite ale post-it-urilor sunt receptate informații referitoare la fețele, laturile, vârfurile unei prisme patrulatere regulate; de asemenea, se pot rprezenta elementele ascunse ale acestei figuri geometrice (laturile din interiorul figurii geometrice, desemnate de liniile punctate)

Redactarea/exprimarea de mesaje = deoarece există posibilitatea de construi o figură geometrică complexă, se pot asocia litere pentru fiecare vârf al acesteia

Rezolvarea de probleme/calcule = sunt posibile calculele simple precum identificarea și numărarea laturilor, vârfurilor, fețelor unei prisme patrulatere regulate

Utilizarea terminologiei generale și specifice = cu ajutorul acestei tehnici de lucru se pot identifica mai ușor elementele constitutive ale unei prisme patrulatere regulate; de asemenea, prin construcții variate, se pot identificate prismele regulate sau neregulate

  • Nivel de clasă: nivel gimnazial
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns