”Povești de seară pentru fete rebele” – povești integrate

  • Denumire resursă: ”Povești de seară pentru fete rebele” – povești integrate
  • Tip resursă: Exemplu de activitate integrată
  • Surse utilizate: cartea ”Povești de seară pentru fete rebele”, autori Elena Favilli și Francesca Cavallo
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = volumul 1 din ”povești de seară pentru fete rebele” cuprinde 100 de personalități feminine care au marcat diverse domenii de activitate – fiecare dintre aceste 100 de personalități au avut parte de bariere (sociale, financiare, atitudinale, fizice, etc.), iar modul lor de depășire dezvoltă curiozitatea prin: identificarea domeniului în care s-a remarcat, a modului în care au depășit barierele mai sus menționate, poziționarea pe axa timpului (unele dintre ele fiind contemporane cu noi), pe harta geografică sau pe harta intereselor/aptitudinilor

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = cartea ”povești de seară pentru fete rebele” a primit feedback din partea multor instituții și personalități, care vorbesc despre efectul pozitiv (atât pentru fete, cât și pentru băieți) asupra imaginii de sine și asupra imaginii despre lume

Învățare responsabilă și antreprenoriat = toate poveștile vorbesc despre barierele pe care fiecare dintre protagoniste le-a avut de depășit, depășire ce s-a realizat în urma unor eforturi conștiente, a unor exemple de învățarea responsabilă; de asemenea, multe dintre povești sunt și exemple de antreprenoriat în ciuda prognozelor oferite de ceilalți

Participare conform capacităților = accesibilizarea informației este un pas important – există un asemenea demers (pe site-ul rebelgirls.co/ sunt o serie de povești narate în limba engleză), dar nu în limba română; însă structura generală a poveștilor este accesibilă începând cu cititorii de nivel mediu (poveștile se întind pe câte o singură pagină, propozițiile sunt scurte și medii, fontul și paragrafele sunt aerisite)

Receptarea de informații = informațiile sunt cuprinse în carte sub formă de text scris (fiecare poveste are câte o pagină dedicată fiecărei personalități), sub formă de imagine (o serie de ilustratoare s-au ocupat cu redarea simbolică a fiecărei fete rebele cuprinse în carte), precum și sub formă indirectă, făcând apel la cititor să descopere mai mult despre fiecare – pentru aceasta am inserat casetele precum: ”faimoasă pentru (link youtube)” și ”țara de origine (google maps)”

[caption id="attachment_855" align="alignnone" width="2560"] fete rebele Miriam Makeba[/caption] [caption id="attachment_854" align="alignnone" width="2560"] fete rebele Aung Suu Kyi[/caption]

Redactarea/exprimarea de mesaje = utilizarea schemei de informații generale (notița atașată) este o operație de exprimare de mesaje; de asemenea, căutarea de informații specifice în mediile on-line despre protagonistă implică tehnoredactare

Rezolvarea de probleme/calcule = calcularea vârstei personajului citit este o operație matematică; de asemenea, identificarea anului nașterii este o operație de poziționare pe axa timpului (în raport cu evenimente majore cunoscute sau în raport cu propriu an de naștere)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = în funcție de domeniul de activitate al protagonistei din poveste, sunt incluși o serie de temeni specifici – pentru aceasta am inserat ”cuvinte nemaiîntâlnite” unde pot fi notate și explicate

||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns