Poveste cu playmobil

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = atunci când tu ești autorul propriei povești, interesul pentru o creație la un nivel bun este atins (inclusiv interesul pentru cunoaștere și autocunoaștere, autodepășire)

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = schema poveștii cere ilustrarea ei prin desene sau fotografii (fotografii realizate în urma jocului direct cu diferite figurine lego, playmobil, etc.)

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = fiind autorul poveștii, este o formă directă de exprimare a propriilor idei, sentimente și puneri în scenă a experiențelor de viață trăite sau citite

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = povestea, interacțiunea personajelor, soluțiile de final, toate sunt imagini de sine sau de grup

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = învățarea responsabilă este dată de gradul de implicare în a obține cea mai bună poveste; antreprenoriatul este atins prin exercițiu pentru ilustratorii și creatorii de scenarii/texte de mai târziu

Participare conform capacităților = așezarea figurinelor, imaginarea interacțiunilor fizice și verbale dintre ele, urmărirea scenariului în 1+5 pași sunt etape ce pot fi accesate cu mai mult sau mai puțin ajutor fizic extern

Receptarea de informații = în afara schemei de urmat privind pașii de construire a unei povești, restul informațiilor sunt create; receptarea informațiilor poate fi și la nivel de imagine (prin poză sau desen reprezentativ)

Redactarea/exprimarea de mesaje = scenariul în imagini a poveștii imaginate este o formă de redactare/exprimare a informațiilor

Rezolvarea de probleme/calcule = dacă schema propune o înșiruire de la stânga la dreapta, matematic se poate evalua nivelul de completarea a poveștii (a se verifica prin numerație dacă au fost ”atinse” toate etapele), precum și nivelul de creativitate (atunci când povestea urmează etapele într-o altă ordine, iar sarcina autorului este de a urmări corespondența etapelor)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = etapele descrise ca parte a unei scheme de povestire nu utilizează o terminologie specifică, doar una generală

  • Nivel de clasă: nivel primar (recomandat pe baza figurinelor suport)/ nivel gimnazial (utilizând o paleta mai larga de figurine suport)
||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns