Evaluare sumativă integrată matematică

  • Denumire resursă: Evaluare sumativă integrată matematică
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență: matematică/ clasa a III-a – clasa a IV-a

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = sarcinile de rezolvat pornesc de la cunoașterea socială (!Buna, eu sunt Andrei!”) și ajung departe, până la analiza datelor dintr-un grafic, dar fără a părăsi logica și firul ”poveștii”

Exersarea și valorificarea desprinderilor psiho-motrice = sunt aptitudini care devin personale deoarece sunt exersate în chenarul destinat propriei persoane (”Acesta sunt eu” – trebuie să își deseneze portretul)

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = deși este o evaluare la matematică, se cer informații despre preferințele și experientele privind anotimpul iarna.

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = prin ajutorul solicitat de către personajul Andrei în a rezolva enigmele și întrebările date, investirea cu un asemenea rol conduce la formarea imaginii pozitive atât despre sine, cât și despre sarcina de lucru

Învățare responsabilă și antreprenoriat = responsabilitatea învățării rezulta tot din rolul de ajutor al lui Andrei în a rezolva enigmele și întrebările date

Participare conform capacităților = modul de construire a fișei permite sarcini cu grade diferite de dificultate și cu moduri diferite de răspuns

Receptarea de informații = informațiile sunt inserate în casete care permit o imagine rapidă și globală a sarcinii/informației de lucru (pentru a evita astfel situațiile în care se pierd informațiile ”pe drum”)

Redactarea/exprimarea de mesaje = zonele de răspuns sunt bine delimitate, evitând suprasolicitările sau situațiile de pierdere a răspunsului ”pe drum”

Rezolvarea de probleme/calcule = prin intenția sa de bază, aceasta este o fișă de evaluare/lucru la matematică care solicită rezolvarea de probleme și de calcule

Utilizarea terminologiei generale și specifice = utilizarea terminologie matematice nu reprezintă principalul obiectiv, dar este stimulat în gândire prin formularea anumitor sarcini cu termeni specifici (”sumă”, ”inversul”, ”diferență”, ”cifra unităților”, etc.)

||||| 4 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns