Elasticul

  • Denumire resursă: Elasticul
  • Tip resursă: Joc din copilărie
  • Surse utilizate: creație comună (a mea și a copiilor din jurul meu)
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = în era suprasolicitărilor tehnologice, jocurile clasice sunt o resursă și o sursă de cunoaștere și autocunoaștere: reguli de joc, exersarea răbdării prin respectarea rândului, atenție la mișcările celorlalți, fair-play, etc.

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = prin natura sa de bază, acesta este un joc de motricitate (schema mișcărilor se află în atașament)

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = schema de joc este modificabilă, în acord cu grupul de joc se pot idei noi de joc

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = învățarea unui joc este o ocazie de formarea a coeziunii de grup, a sentimentului de apartenență (fiind un joc de minim 3 copii), dar el poate fi jucat de unul singur (cu două scaune care să țină capetele elasticului) cu rol de perfecționarea a mișcărilor

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = deoarece este un joc modificabil, el poate fi transformat și împachetat în stil antreprenorial (dezvoltând și alte variante, scriind despre el, utilizând diverse materiale cu rol de elastic, etc.); de asemenea, acest joc nu implică obligativitate de a-l juca sau de a-l învăța identic (fiind o ocazie de învățarea responsabilă)

Participare conform capacităților = acest joc presupune capacități motrice de a sări, capacități cognitive de a înțelege schema de joc, capacități creative de a aduce modificări dacă se dorește, capacități emoționale (de a face față frustrărilor, de a avea răbdare, de a juca corect)

Receptarea de informații = schema de joc este vizuală, iar coordonarea motrică cere învățare kinestezică

Redactarea/exprimarea de mesaje = aprecierea jocului, respectarea regulilor de joc, descrierea și explicarea lui sunt ocazii de exprimare

Rezolvarea de probleme/calcule = jocul, pe lângă componenta motrică, are o componentă numerică de bază, urmărindu-se respectarea ordinii numerelor în intervalul 0-10

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia utilizată în acest joc face parte din domeniul educației fizice și sport (săritură cu două picioare, cu un picior, săritura alternativă, săritura prin rotație, etc.)

||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns