Despre mine – astronaut

  • Denumire resursă: Despre mine – astronaut
  • Tip resursă: Fișă de lucru în echipă
  • Sursă imagini utilizate: www.piktochart.com
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = dezvoltă interesul pentru cunoașterea propriei persoane, cât și cea a colegului de bancă, prin cele două roluri comparative (unul este astronautul, iar celălalt este extraterestrul)
Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = cuprinde exersarea psiho-motrică la nivelul scrieri, cât și la nivelul desenului propriului portret
Exprimarea ideilor, sentimentelor, experienţelor prin variate mijloace = ajută la împărtășirea propriilor interese/preferințe și experiente (cați dinți de lapte am schimbat)
Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = prin comparația cu celălalt, se formează imaginea diferită sau similară pozitiv în raport cu sine.
Participare conform capacităților = a răspunde scurt la întrebări despre propria persoană este o participare conform capacităților
Receptarea de informații = modul vizual cu suport în care este prezentată fiecare întrebare, ajută la receptarea informațiilor
Redactarea/exprimarea de mesaje = modul vizual cu suport ajută la redactarea răspunsurilor scurte
Rezolvarea de probleme/calcule = calculul necesar este cel de a număra câți ani are fiecare, câți dinți de lapte a schimbat fiecare și câți membrii are familia sa

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia generală cerută este cea referitoare la denumirea planetelor-casă sau a animalelor preferate pentru fiecare dintre cei doi participanți la schimbul de mesaje

despre mine astronaut

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns