Cuvinte cu 2, 3 sau 4 litere

  • Denumire resursă: Cuvinte cu 2, 3 sau 4 litere
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare
  • Sursa utilizată: creație proprie
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = interesul de a citi/scrie

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = dezvoltă capacitatea de a citi/scrie care va conduce la formarea imaginii pozitive despre sine și a atitudinilor pozitive în raport cu actul de învățare

Participare conform capacităților = cuvinte cu 2, 3 sau 4 litere, aplicate în serii progresive de câte 20 de cuvinte

Receptarea de informații = receptarea informațiilor prin actul de citire

Rezolvarea de probleme/calcule = se pot realiza numărări pe baza numărului de cuvinte din fiecare coloană sau a numărului de litere din fiecare cuvânt, precum și orientare numerică prin citirea cuvântului de rândul/coloana specificată

||||| 4 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns