Citire funcțională două afișe

  • Denumire resursă: Citire funcțională două afișe
  • Tip resursă: Fișă de lucru/evaluare
  • Surse utilizate:

www.teatrultandarica.ro (afiș1)

www.asociatiacurteaveche.ro (afiș2)

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = conținutul afișelor vor capta atenția și vor stimula curiozitatea, conducând la dezvoltarea interesului pentru cunoaștere

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = prin exprimarea opțiunilor în legătură cu unul dintre cele două afișe, se creează posibilitatea de ca fiecare să își expună ideile, sentimentele și chiar experientele în legătură cu astfel de evenimente

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = participarea la astfel de evenimente cultural-artistice, capacitatea de a identifica informațiile cerute sau de a se orienta corect temporal, toate conduc la formarea unei imagini de sine și de grup/societate pozitivă

Învățare responsabilă și antreprenoriat = așa cum este prezentată informația în cadrul afișelor, participarea la astfel de evenimente este alegerea fiecăruia, de aceea, prin aceste alegeri se cultivă învățarea (mai exact, dezvoltarea) responsabila; afișele sunt, de asemenea, sursă și modele de antreprenoriat.

Participare conform capacităților = participarea/implicarea în actul de citire este dat de gradul de citire funcțională a acestor afișe – așadar, ele reprezinta exerciții din viață reală unde este necesar să înțelegem informația transmisă pe strada.

Receptarea de informații = afișul, prin definiție, reprezintă un mod alternativ, preponderent vizual, de a transmite informații

Redactarea/exprimarea de mesaje = modul în care am atașat sarcinile de lucru (întrebările pe baza afișelor) asigură suport (calendarul anului 2016) și libertate de exprimare (în scris sau prin încercuirea pe afiș a răspunsurilor cerute)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = deși nu este vorba direct de o terminologie dedicată unei discipline, afișele dezvoltă cultura și vocabularul social, cultural și antreprenorial (”eveniment”, ”sponsorizează”, ”parteneri media”, etc.)

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns