Chestionar TSI

Chestionar TSI <—- apasa aici

Acest chestionar este o formă digitalizată a chestionarului prezentat în anexa ordinului 3124 din 2017 privind TSI (tulburările specifice de învățare) numit Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare.

Chestionarul a preluat ideea lui inițială: acolo unde exemplul o permite, subliniați competența pentru care elevul nu prezintă performanță medie așteptată conform criteriului de vârsta școlară, mentală sau fiziologică – și a transformat-o în butoane radio care oferă pentru fiecare subdomeniul analizat un procent de dificultăți observate pe fiecare grad bifat (ușor, mediu, sever).

Este un document care poate fi aplicat de către cadrul didactic sau alt specialist care desfășoară activități educaționale cu un elev la clasă după o perioadă de observație de minim 6 luni consecutive dintr-un an școlar – aproximativ, începând cu luna februarie a unui an școlar.

Documentul poate ajuta în procesul de identificare a elevilor cu risc de TSI, fiind un suport în consilierea părinților/reprezentanților legali ai elevului de a accesa Serviciile de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CMBRAE/CJRAE – pentru județul Constanța, acest serviciu poate fi accesat online aici

Referitor la modul în care acesta se poate completa:

    • câmpul „data completării” este completat automat
    • chestionarul calculează procentul pentru fiecare subdomeniul dacă este bifată cel puțin una dintre variantele: ușor, mediu sau sever
    • chestionarul are opțiunea „nu” preselectată  – el va calcula un procent de trăsături observate doar dacă se va bifa una dintre variantele: ușor, mediu sau sever

Referitor la modul în care acest chestionar se poate corela cu alte documente specifice:

Alte moduri de a aplica acest chestionar

Din activitatea mea de sprijin, acest chestionar poate avea și rol de conștientizare din partea părinților/reprezentanților legali cu privire la ansamblul de domenii (vorbire, citire, scris, calcul) și subdomenii (înțelegere, rapiditate, exprimare etc.) ce sunt luate în calcul atunci când vorbim despre evoluția unui elev.

Ajută la conturarea unui tablou mai detaliat a ceea ce înseamnă aria învățării și aria posibilelor tulburări specifice de învățare pot să apară. Din această perspectivă, părintele sau reprezentantul legal poate completa și el acest chestionar pentru a se stabili un teren comun de evaluare și intervenție.

Corelând procentele obținute pe cele 10 subdomenii, se poate realiza un profil de intervenție mai specific – de exemplu dacă analizăm procentele cele mai mari pe fiecare domeniu:

La final,

chestionarul poate fi descărcat în format PDF, iar el va cuprinde un raport sub formă de procent de trăsături observate. Acolo unde ele nu au fost marcate, raportul va scrie „nu e cazul”.

||||| 6 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns