Calendar activități în luna decembrie

  • Denumire resursă: Calendar activități în luna decembrie
  • Tip resursă: Activitate practică
  • Sursă idee utilizată: www.krokotak.com
  • Sursă imagini utilizate: www.piktochart.com
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = cunoașterea științifică imediată (care sunt lunile anului, câte zile are luna decembrie) și extrapolată (câte zile are anul în curs) va fi susținută de asocierea cu acele cunoștințe referitoare la ritualurile, obiceiurile și tradițiile lunii decembrie

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = activitățile de construire a calendarului, precum și cele incluse în cadrul zilelor de calendar exersează și valorifică deprinderile psihomotrice

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = construirea calendarului activităților pentru luna decembrie și realizarea activităților însăși, reprezintă mijloace de exprimare a propriei personalități în cele mai variate moduri.

Calendar activități în luna decembrie:

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = rezultatul final al fiecărei activități propuse în calendarul lunii decembrie ajută la descoperirea propriei persoane, precum și la o mai bună coeziune cu membrii familiei/clasei

Participare conform capacităților = în acestă activitate nu există răspuns unic (sau răspuns greșit) pentru că fiecare este liber să își aleagă forma de a duce la bun sfârșit tipul de activitate ales

Rezolvarea de probleme/calcule = zilele lunii decembrie vor deveni suport pentru a număra, a calcula în expectativă sau a ”da timpul înapoi” prin operații de scădere; de asemenea, orientarea temporală va fi ajutată vizual cu acest calendar, fiind mai ușor să se indice în ce zi a săptămânii va cădea 25 decembrie sau revelionul

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns