Bun prieten – chestionar

  • Denumire resursă: Bun prieten – chestionar
  • Tip resursă: Activitate de dezvoltare personală și de grup
  • Surse utilizate: emisiunea Operation Ouch!
  • Domenii de învățare: Dezvoltare personală/ Consiliere și dezvoltare personală

bun prieten

 

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = fiind la bază o activitate de dezvoltare intra- și interpersonală, aceasta își propune conștientizarea și susținerea stării de bine individuale și de grup; de asemenea, pornind de la trei recomandări generale ale emisiunii de a combate discriminarea și excluderea socială, chestionarele, întrebările și definițiile au rol de a stimula interesul pentru ariile discutate mai sus

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = activitatea solicită capacitatea de scrie structuri simple (mai exact, răspunsurile la cele două întrebări) și capacitatea de încercui răspunsuri pe scara de valori

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = fiind o activitate de dezvoltare personală și de grup, cel mai mare accent este pus pe capacitatea de a exprima sentimente, idei și experiențe de viață în legătură cu tematica încrederii, a comunicării, a non-judecării, a solicitării de ajutor din partea adulților

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = prin structura de întrebărilor (închise sau deschise) și a chestionarelor, sunt atinse aspecte ale imaginii de sine: din perspectiva celui care oferă sau a celui care cere prietenia/ajutorul, din perspectiva atitudinilor și opiniilor în raport cu diferite aspecte (a asculta, a judeca, a cere ajutorul), precum și din perspectiva relațiilor sociale de sprijin (”cine este persoana care te ascultă cel mai bine?”) sau de suport social (”cât de des ai primit ajutorul celorlalți?”)

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = orice activitate de cunoaștere care are în centrul ei propria persoană devine o activitate de învățare responsabilă, o activitate de autocunoaștere; valoarea antreprenorială este înlocuită cu valoarea de a fi punct de plecare pentru următoarele ședințe de consiliere sau ca etapă în procesul de monitorizare a gradului de includere socială

Participare conform capacităților = majoritatea răspunsurilor cerute sunt accesibilizate datorită ariei de cunoaștere – despre propria experiență de viață; parțial, sunt solicitate cunoștințe terminologice mai complexe (prin definirea conceptului de ”a judeca”), care pot fi atinse prin utilizarea dicționarelor

Receptarea de informații = foaia de lucru este împărțită în trei secțiuni de analiză, pe verticală; de asemenea, fișa cuprinde simboluri suport pentru fiecare mecanism descris: Ascultă! cuprinde simbolul ”ureche”, ”ochi” și ”inimă”, Nu judeca! cuprinde dialogul cu cele două inimi, iar Cere ajutor! simbolizează o altă persoană care poate fia dusă în discuție, relație, situație

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsurile solicitate sunt împărțite pe două niveluri: întrebări (închise și deschise) și chestionar de variante de încercuit

Rezolvarea de probleme/calcule = problemele acestei activități sunt situații din viața reală; matematic, doar scala de valori face referire la aptitudini de comparare și clasificarea a experiențelor de viață

Utilizarea terminologiei generale și specifice = domeniul mai amplu de referință al acestei activități este cel privind excluderea socială – drept urmarea, terminologia generală utilizată este parte componentă a acesteia, alături de cele trei recomandări privind combaterea ei

  • Nivel de clasă: nivel primar/nivel gimnazial
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns