9 forme de adaptare curriculară – aplicație

Recomandări generale privind cele nouă forme de adaptare curriculară

Aplicația recomandari.rei.plus permite analiza codurilor de boală înscrise în certificatele de orientare școlară și profesională (eliberate de CJRAE/CMBRAE) ale elevilor cu CES și generează o listă de recomandări generale* privind adaptarea curriculară pe nouă domenii:

01 Cantitatea

Acest aspect se referă la numărul de exerciții sau sarcini de lucru pe care un elev cu CES le are de rezolvat la clasă sau acasă.

02 Timpul

Timpul alocat de către un elev cu CES pentru a rezolva o temă/exercițiu/evaluare trebuie corelat cu propriile lui capacități și cu recomandările legale: ordinul privind temele pentru acasă, măsurile compensatorii sau condițiile actualizate anual de egalizare a șanselor la Evaluarea Națională

03 Nivelul de asistență

Nivelul de asistență alocat unui elev cu CES poate fi: prin intermediul unui facilitator/shadow, prin intermediul unui coleg în activitățile de grup, prin intermediul cadrului didactic sau alternând metodele de mai sus.

04 Receptarea informației

Acest aspect se referă la modul în care un elev cu CES are acces la conținutul de învățare: prin manuale digitale, resurse educaționale deschise (exemplu – RED Dezvoltare personală), scheme și hărți mentale, metode asistive, măsuri compensatorii etc.

05 Dificultatea

Gradul de dificultate al exercițiilor/activităților poate fi adaptat direct și/sau prin utilizarea materialelor asistive (calculator de buzunar, tablă pitagoreică, scheme și hărți mentale etc.)

06 Transmiterea informației

Acest aspect se referă la modul în care un elev cu CES poate răspunde, rezolva o temă/exercițiu sau transmite informații la ore: prin realizarea de proiecte multimedia, teste digitalizate, mijloace asistive, măsuri compensatorii etc.

07 Gradul de participare

Participarea optimă a unui elev cu CES la activitățile școlare depinde de el însuși (capacități, motivații etc.), precum și de mediul școlar (întregul tablou de recomandări de adaptare curriculară – de exemplu: la școală pot să …)

08 Curriculum național

În raport cu standardele curriculare se pot stabili grade de atingere a acestora, iar evaluarea se va face în raport cu progresul individual, nu cel al clasei, precum și în raport cu planificarea adaptată a conținuturilor de învățare

09 Curriculum funcțional

Curriculum funcțional reprezintă adaptarea mediului fizic școlar astfel încât să fie accesibil și funcțional pentru un elev cu CES, precum și prin activarea serviciilor psihopedagogice din cadrul Planului de Servicii Individualizat

*Recomandările generale obținute prin această aplicație sunt rezultatul cercetărilor și experienței personale de peste 14 ani (a.c. 2023) în domeniul educației integrate. Aceste recomandări pot fi corelate și completate cu alte recomandări specifice venite din partea familiei, a terapeuților personali, precum și cele din documentele aflate în vigoare: prin aplicarea măsurilor compensatorii, includerea unui facilitator/shadow la clasă – obligatoriu pentru elevii încadrați în grad de handicap grav cu asistent personal, accesarea echipei de specialiști conform Planului de Servicii Individualizat, planificarea adaptată a conținuturilor de învățare (anexă la planificarea generală a clasei).

Sursa: material modificat pe baza celor nouă forme de adaptare curriculară propuse de Diana Browning Wright – traducere material aici 

Aplicație – https://recomandari.rei.plus/ 

||||| 6 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns