Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

 • Denumire resursă/autor: Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar/ Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de așezarea a noțiunilor după schema dată
 • Surse utilizate:  aplicația XMind 8 Update 9 www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: V/ Lectură
 • Conținut de învățare: Textul descriptiv (literar/nonliterar) Continuă să citești Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

Steaguri și semnificații

 • Denumire resursă/autor: Steaguri și semnificații / Cristina Popa
 • Tip resursă:  Activitate de identificare a locului cuvintelor în propoziții pentru înțelegerea mesajului
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: V /Redactare
 • Conținut de învățare: Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie Continuă să citești Steaguri și semnificații

Sunetele limbii române. Diftong.Triftong. Hiat

 • Denumire resursă/Autor: Sunetele limbii române. Diftong.Triftong. Hiat/ Potlog Andorina
 • Tip resursă: Activitate de identificare a cuvintelor ce conțin diftong, triftong și hiat
 • Surse utilizate: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Ortoepie şi ortografie: Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală

Continuă să citești Sunetele limbii române. Diftong.Triftong. Hiat