Fracții la restaurant

 • Denumire resursă/autor: Fracții la restaurant/ Monica Casapu
 • Tip resursă:  Activitate de exersare a noțiunilor despre fracții
 • Sursa: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: III / Numere şi operaţii cu numere
 • Conținut de învățare: Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10: diviziuni ale unui întreg: doime, treime, …, zecime; reprezentări prin desene Continuă să citești Fracții la restaurant

Harta animalelor în 6 pași

 • Denumire resursă/autor: Harta animalelor / Monica Casapu
 • Tip resursă:  Jocuri variate privind animalele de pe glob
 • Sursa: www.wordwall.net www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: IV / Științele vieții
 • Conținut de învățare: Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață: Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert) Continuă să citești Harta animalelor în 6 pași

Completează versul

 • Denumire resursă/autor: Completează versul / Monica Casapu
 • Tip resursă:  Jocuri multiple: de identificare a răspunsului și de reconstituire imagine
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: I /Elemente de construcţie a comunicării
 • Conținut de învățare: Fonetică – Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) Continuă să citești Completează versul