Compunere numere- unități, zeci, sute

  • Denumire resursă/Autor: Compunere numere- unități, zeci, sute/  Cabuz Elena
  • Surse utilizate: www.wordwall.net
  • Nivel/domenii: II/ Numere
  • Conținut de învățare: Numerele naturale 0-1000: recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare de la 100 la 1000

Continuă să citești Compunere numere- unități, zeci, sute

Animale din țara noastră

  • Denumire resursă/Autor: Animale/ Cabuz Elena
  •   Surse utilizate: www.wordwall.net
  •   Nivel/domenii: V/ Viețuitoarele în mediul lor de viață
  •   Conținut de învățare: Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat (grădină/ parc/livadă, pajiște, pădure, ape curgătoare/ ape stătătoare): specii reprezentative din țara noastră

Continuă să citești Animale din țara noastră