Zodiac

  • Denumire resursă: Zodiac
  • Tip resursă: Activitate de autocunoaștere și cunoaștere
  • Surse utilizate: cartea ”Zodiacul copiilor”, autor Cristina Malacarne
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = așa cum este specificat în tipul de resursă, aceasta este o activitate de autocunoaștere și de cunoaștere interpersonală abordând interesul față de tematica zodiilor

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = urmărirea răspunsurilor și redactarea lor pe foaia de răspuns este o formă de a exersa psihomotricitatea fină prin scris

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = foaia de răspuns permite abordări personale privind propriile trăsături de zodie sau a altora, prin asocieri, întrebări directe sau clasificări pe baza preferințelor

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = cele cinci caracteristici selectate pentru fiecare zodie sunt împărțite (3 pozitive, 2 negative) dar din perspective variate, oricare dintre ele pot avea atât valențe negative, cât și pozitive, iar acest întreg proces concură la formarea imaginilor reale despre sine și despre ceilalți

Învățare responsabilă și antreprenoriat = fiind o activitate de autocunoaște și de cunoaștere a celorlalți, ea are toate premisele unei implicări responsabile; valoarea antreprenorială este dată de combinația informațiilor obținute cu gradul de creativitate, imaginație, ingeniozitate al fiecăruia

Participare conform capacităților = activitatea permite abordări multiple: citire, asocieri, căutare în tabel și în surse multimedia, identificări și selecții prin trasări și încercuiri, etc.

Receptarea de informații = informațiile cuprinse în cadrul activității survin prin moduri variate – de aici și modurile variate de recepție a lor: prin citire a unui text, prin citirea unui comportament nonverbal, prin căi multimedia, prin căi afective, etc.

Redactarea/exprimarea de mesaje = activitatea cuprinde exprimarea de mesaje scrise compartimentate în spațiul foii de lucru; de asemenea, mesajele redate sau exprimate pot fi pe cale orală, interpersonală, afectivă

Rezolvarea de probleme/calcule = calculele simple, de numărare, sunt cuprinse în cadrul activității prin referite la numărul de zodii, de caracteristici, de colegi identificați

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia prezentată în cadrul activității este de natură astrologică; de asemenea, terminologia utilizată pentru a defini caracteristicile zodiilor conduce la îmbogățirea vocabularului; prin exemplele de personalități ale zodiilor se produce o îmbogățire a bagajului de cunoștințe culturale generale

descriere zodiac descriere zodiac

activitate zodiac activitate zodiac

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns