Vizită la microrezervație

  • Denumire resursă: Vizită la microrezervație
  • Tip resursă: Fișă de lucru
  • Sursa imagini utilizate: www.piktochart.com
  • Domenii de competență: Matematică și explorarea mediului/ clasa pregătitoare – II

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = vizita la microrezervație va fi susținută prin participarea activă de a marca animalele vizitate, precum și a traseului parcurs

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = deprinderile psihomotrice de a marca pe hârtie animalele vizitate va fi dublată de parcurgerea reală a traseului în microrezervație; de asemenea, imaginile animalelor pot fi considerate modele în a le reprezenta grafic prin desenare după model sau după contur.

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = vizitarea în grup a microrezervației, precum și munca individuală de la marca animalele și traseul pe hârtie, alături de validarea prin comparație a traseelor obținute va construi imaginea pozitivă a fiecăruia.

Învățare responsabilă și antreprenoriat = parcurgerea întregului traseu și realizarea efortului de a marca corespunzător face parte din învățarea responsabilă

Participare conform capacităților = sarcina poate fi dusă la bun-sfârșit, folosindu-se de elementele suport: imagini și denumirea imaginilor

Receptarea de informații = informațiile receptate vor fi cele vizuale reale, precum și cele de pe hârtie (text și imagine)

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsurile redate vor fi marcate prin încercuire (a animalelor observate), precum și prin trasare (a traseului parcurs prin microrezervație)

Rezolvarea de probleme/calcule = calculând câte animale au fost vizitate sau care ar fi raportul dintre aria acoperita prin vizitarea la un anumit punct și cea rămasă pentru a finaliza traseul, se face referite la această grupă de competențe

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia care poate fi utilizata în aceasta activitate ar fi aceea de a denumi științific sau de a clasifica corect animalele vizitate

||||| 4 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns