Uită-te în ochii mei

  • Denumire resursă: Uită-te în ochii mei
  • Tip resursă: Activitate de dezvoltate emoțională
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Descărcare uită-te în ochii mei

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = identificarea formelor de expresivitate umană (recunoașterea expresiilor faciale – ochii) conduce la cunoașterea celor din jur, precum și recunoașterea propriilor emoții

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = o parte din expresivitatea ochilor pot reprezenta exerciții de mimă, exersând psihomotricitatea oculară/facială

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = identificând situațiile emoționale exprimate cu ajutorul imaginilor, reprezintă ocazii de a relaționa pozitiv sau negativ cu acestea, de a rememora situații reale de viață în care acestea au fost simțite/trăite, etc.

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = fiind o activitate de dezvoltare a inteligenței emoționale, aceasta consolidează imaginea despre sine și despre ceilalți, imagine fie pozitivă, fie negativă

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = a învăța despre sine și despre ceilalți, mai ales în contexte reale de viață, reprezintă forme de învățare cu motivație intrinsecă, responsabilă

Participare conform capacităților = capacitatea de ”a citi” persoanele din jurul nostru este esențială și necesită a fi exersată în variate forme/contexte (aici, sub formă de activitate pe hârtie)

Receptarea de informații = imaginile incluse în această fișă sunt grupate pe culori ca formă de a ajuta înțelegerea și discriminarea lor perceptivă mai bună

Redactarea/exprimarea de mesaje = mesajele cerute ca formă de răspuns la activitatea dată sunt delimitate ca spațiu (linia de sub fiecare pereche de ochi) și ca dimensiune de răspuns

Rezolvarea de probleme/calcule = ”problemele” ce pot fi întâlnite/identificate/trăite/mimate aparțin domeniului relațiilor sociale și emoționale; din punct de vedere al calculelor, fiecare pereche de ochi poate fi utilizată în scopul numerației, a orientării în pagină (sus/jos, rând/coloană) sau ca suport pentru adunare repetată/înmulțire cu 2

Utilizarea terminologiei generale și specifice = această activitate ajută la exersarea sau formarea unui vocabular din domeniile interacțiunilor sociale, interumane

  • Nivel de clasă: nivel primar
||||| 3 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns