Tema de vacanță

Denumire resursă: Tema de vacanță
Tip resursă: Activități practice, Activități de lucru
Surse utilizate: creație proprie

Autori: Oprea Klodiana, Georgiana Soare

Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = cele 31 de activități propuse ca fiind ”tema de vacanță” stimulează curiozitatea (”oare ce sarcină va fi pentru fiecare zi”) și provoacă pe diferite paliere ale dezvoltării (socială, artistică, cognitivă, personală)

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = activitățile psihomotrice sunt stimulate prin diferite moduri, de la activități casnice, ludice până la teatru de umbre și sms-uri.

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = toate alegerile implicate în rezolvarea acestei teme de vacanță reprezintă modalități de exprimarea a propriei personalități – aceasta temă este unică, pornind de la ciocolata aleasă și mergând până la obiectivele propuse pentru anul ce va urma

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = interacțiunile cu diversele provocări, cu diversele situații sociale, precum și cu sine, conduc la dezvoltarea pozitivă și armonioasa a imaginii de sine.

Învățare responsabilă și antreprenoriat = ziua de 11 ianuarie atinge cel mai bine această competență, dar în tabloul general al temei, fiecare activitate este o ocazie de a demonstra capacitatea de a fi responsabil în raport cu propriile sarcini, în raport cu propria dezvoltare.

Participare conform capacităților = fiecare activitate poate fi rezolvată conform propriilor capacități, fie că este vorba de capacități cognitive, fie sociale, fie psihomotrice, etc.

Receptarea de informații = structura temei de vacanță este organizată astfel: cele 31 de sarcini sunt decupate și unite sub formă de carte, unde fiecare pagină conține data, denumirea sarcinii și explicația suplimentară.

Redactarea/exprimarea de mesaje = această temă acceptă forma variate de răspuns: foaie și creion, poze, sms-uri, reprezentări practice, etc.

Rezolvarea de probleme/calcule = dacă adesea asociem tema de vacanță cu fișe de probleme/calcule de rezolvat, aceasta temă de vacanță pune cel mai mare accent pe rezolvarea situațiilor reale de viață sau a celor ce țin de nevoile interne.

Utilizarea terminologiei generale și specifice = această temă nu își propune în mod direct învățarea unei anumite terminologii, dar acest fapt este tangibil prin însăși libertatea și varietatea pe care o oferă în rezolvarea a sarcinilor de lucru, astfel, se pot învăța termeni de specialitate din teatru, din industria alimentară, din filologie, etc.

Nivel de clasă: deși tema a fost concepută pentru o clasă de a IV-a, ea poate fi utilizată la orice clasă, cu mici adaptări
Descărcare tema de vacanță

||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns