Tastatura

  • Denumire resursă: Tastatura
  • Tip resursă: Activitate alternativă pentru scris-citit
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = în cazul tulburărilor specifice privind achizițiile școlare în aria scris-cititului, această tehnică (de tehnoredactare fictivă) oferă căi de dezvoltare a interesului pentru cunoaștere cognitivă (descifrarea și implicarea în activități de scris-citit), cât și de autocunoaștere (prin autodepășiri și dezvoltări de abilități complementare)

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = prin natura sa, a tehnoredacta (fictiv sau real) este o activitate psihomotrică (tehnoredactarea eficientă presupune utilizarea ambelor mâini astfel încât mâna stângă să apese tastele din partea stângă a tastaturii, iar mâna dreaptă să apese pe tastele din partea dreaptă a tastaturii); viteza de tehnoredactare va depinde de o bună coordonare psihomotrică (ochi-mână), precum și de formarea memoriei ideomotrice (acțiuni declanșate pe baza reprezentărilor mentale)

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = dezvoltarea abilităților complementare (cele de tehnoredactare) ajută la diversificarea căilor de exprimare, cum ar fi proiecte realizate în format digital

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = abilitatea de a tehnoredacta permite implicarea în activități de scris-citit, oferind căi alternative de a răspunde la diferite sarcini școlare; de asemenea, dezvoltarea de abilități alternative formează imagini pozitive despre propriile capacități, fiind o deprindere ce poate veni în propriul ajutor, cât și în ajutorul celorlalți

Învățare responsabilă și antreprenoriat = tehnoredactarea fictivă propusă în acest articol testează și dezvoltă învățarea responsabilă (a tehnoredacta fictiv corect va putea fi evaluată doar atunci când se va solicita tehnoredactarea reală); potențialul antreprenorial ce se află în spatele abilității de a tehnoredacta trebuie descoperit și utilizat conform propriilor decizii

Participare conform capacităților = foaia de tehnoredactare fictivă: oferă o cale de a participa activ la sarcinile școlare de scris-citit (evitând situațiile de nestimulare și de dezvoltarea a comportamentelor alternative disturbante), stimulează multisenzorial (vizual și kinestezic, nu doar auditiv) actul de a scrie, oferă suport pentru citire prin afișarea grafemelor mari și mici în aceeași tastă, ajută la formarea memoriei ideomotrice prin înlăturarea tastelor cu alte funcții decât cele strict necesare scris-cititului (așezarea grafemelor de tip qwerty și păstrarea butoanelor de ștergere și de spațiu)

Receptarea de informații = cu ajutorul acestei tastaturi, textul scris ce urmează a fi receptat poate fi împărțit în secvențe mai mici, tehnoredactabile, astfel încât să ajute la descifrarea lui prin descompunere-recompunere vizual-kinetezică

Redactarea/exprimarea de mesaje = tastatura fictivă permite redactarea de mesaje scrise a căror corectitudine poate fi verificată prin utilizarea unei tastaturi reale conectate la o unitate care permite vizualizarea textului scris

Rezolvarea de probleme/calcule = cu ajutorul acestei tastaturi se pot realiza scheme vizuale (chiar geometrice) privind așezarea literelor în cadrul unui cuvânt, a literelor pe fiecare linie, precum și scheme de poziționare a mâinilor pentru o tehnoredactare eficientă; identificarea/memorarea/orientarea în spațiul tastaturii în funcție de linia și poziția fiecărei litere este o capacitate de a se orienta în spațiul/graficul/tabelul tastaturii (exemplu: găsește a treia literă de pe rândul al doilea)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia utilizată în cadrul acestei activități face referire la domeniul TIC, aducând informații noi, cum ar fi: tastatura este una de tip qwerty, utilizând alfabetul american, la care se pot insera tastele pentru scrierea cu diacritice, etc.

Această tehnică am aplicat-o în activitatea mea în mai mute feluri:

  • construind tastatura din abțibilduri colorate, din amprente cu acuarelă sau utilizând kit-ul de înlocuire a tastelor de la un laptop,
  • plastifiind tastatura sau așezând-o sub coperta transparentă a unui manual/caiet de lucru, astfel încât să nu se deterioreze prea ușor,
  • în combinație cu alte tehnici, precum cea din poza de mai jos

tastatura exemplu

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns