Suport de calcul pentru înmulțire și împărțire

  • Denumire resursă: Suport de calcul pentru tabla înmulțirii
  • Tip resursă: Fișă de lucru
  • Sursa imagini utilizate: www.alamyimages.fr
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = cu ajutorul suportului pentru operația de înmulțire/împărțire și a modului de organizare pe culori se dezvoltă interesul pentru cunoaștere matematică

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = urmărind cu degetul corespondența numerică pentru operațiile de înmulțire sau împărțire se exersează psihomotricitatea fină

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = tabla înmulțirii/împărțirii colorată permite exprimarea ideilor (a opiniilor privind aproximarea unui calcul de gradul II), a sentimentelor de ”îmi place/nu îmi place” în raport cu tipul de culoare utilizat, precum și de asociere mnezica intre culoare și factorul înmulțirii/împărțirii

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = utilizarea unui mijloc asistiv privind calculele matematice ajută la întărirea imaginii pozitive despre sine și a atitudinilor optime în raport cu școala și cu sarcinile școlare

Învățare responsabilă și antreprenoriat = accesibilizând conținuturile și sarcinile de lucru (prin această tablă a înmulțirii/împărțirii) se înlătură comportamentele de evitare și de neangajare în propriul proces de formare academică

Participare conform capacităților = accesibilizând conținuturile și sarcinile de lucru (prin această tablă a înmulțirii/împărțirii) se asigură un nivel de participare optimă în activitățile școlare

Receptarea de informații = datorită formei de organizare a tablei înmulțirii/împărțirii sub forma de tabel și codată pe culori se accesibilizează informațiile necesare rezolvării operațiilor cerute

Redactarea/exprimarea de mesaje = rezultatele operațiilor pot fi indicate nonverbal, citite în tabel sau transcrise din tabel

Rezolvarea de probleme/calcule = tabelul pentru operațiile de înmulțire sau împărțire reprezintă un mijloc asistiv privind calculele matematice; de asemenea, pe baza acestuia, pot fi realizate sarcini suplimentare, cum ar fi: să numere cu pas dat, să identifice pătratele perfecte, să realizeze sume sau diferențe dintre produsele cerute.

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia ce poate fi susținută cu acest tabel al operațiilor de înmulțire/împărțire vizează denumirile specifice operațiilor de gradul II (”factor”, ”produs”, ”cât”, etc.)

||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns