Simboluri emoționale

  • Denumire resursă: Simboluri emoționale
  • Tip resursă: Comunicare emoțională
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: pregătitoare/Scriere/ redactare
  • Conținut de învățare: Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea scrisă

  • Descriere: Comunicarea prin simboluri neconvenționale este o aptitudine uzuală – cel mai des practicată în mediile de socializare online. Exersarea lor se poate face prin corelația simbol-mesaj emoțional, așa cum sunt ele afișate în cele două exerciții de mai jos:

identificarea ”da”/”nu” din lista simbolurilor;

corespondența mimica emoticonului și starea emoțională actuală.

Ridicând nivelul jocului, tastatura emoțiilor poate fi utilizată și pentru a forma cuvinte-emoții sau alte forme de activitate, așa cum le-am descris în articolul de aici.

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns