Regula de trei … simplificată

  • Denumire resursă: Regula de trei … simplificată
  • Tip resursă: Accesibilizarea și exersarea principiului de rezolvarea a problemei
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: model test utilizat
  • Conținut de învățare: subiectul I, exercițiul 2

Descriere: Acest exercițiu este accesibilizat în 5 forme, prin:

  • delimitarea textului în părți mai ușor de receptat și de transpus în limbaj matematic
  • datele problemei deja extrase,
  • folosirea unui cod de culori (roșu/verde) pe parcursul întregii etape de rezolvare
  • marcarea vizuală (acel ”X”) a regulii de corespondență dintre cele 4 valori direct proporționale
  • așezarea și etapizarea rezolvării finale, după principiul aflării numărului necunoscut și după respectarea ordinii efectuării operațiilor de calcul

Cea de a doua parte solicită rezolvarea aceluiași tip de problemă (având doar valorile numerice modificate), urmărind schema-suport de mai sus. Un pas important este extragerea corectă a datelor problemei.

Descărcare ex2 regula de trei simpla

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns