Provocarea ”Eu vara/iarna nu dorm, citesc”

  • Denumire resursă: Provocarea ”Eu vara/iarna nu dorm, citesc”
  • Tip resursă: Fișă de lucru
  • Surse utilizate:

www.piktochart.com (imagini)

www.mămici.ro (idee)

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = cele 25 de situații de citire pot stimula interesul și curiozitatea pentru cunoaștere

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = prin alegerea cărților/situațiilor de citit, fiecare își exprimă interesele, preferințele în și din domenii variate

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = orice act de citire este o ocazie de dezvoltare cognitivă și/sau spirituală, așadar, este o cale de dezvoltare pozitivă

Învățare responsabilă și antreprenoriat = a citi, cu sau fără o provocare, înseamnă responsabilitate față de propria dezvoltare, care ulterior poate conduce la dezvoltări în planuri multiple, inclusiv antreprenorial

Participare conform capacităților = fiecare situație de citire implică cititorul în funcție de capacitățile sale materiale, emoționale, cognitive, etc.

Receptarea de informații = alcătuirea fișei de citit creează o punte către informații din domenii variate de interes și activitate

Redactarea/exprimarea de mesaje = consemnarea sau bifarea situațiilor de citit este simplă, fiecare căsuță necesită titlul textului citit și autorul (după caz)

Rezolvarea de probleme/calcule = această provocare cuprinde problemele de organizare (când? unde? cum citesc?), precum și cele de calcul simplu (câte situații de citire mai am?)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = este posibil care unele dintre situațiile de citit să facă referire la domenii științifice sau cu terminologie specifică (de exemplu, ingredientele ciocolatei)

||||| 1 Îmi place! |||||

One Reply to “Provocarea ”Eu vara/iarna nu dorm, citesc””

Lasă un răspuns