POST-IT-uri

  • Denumire resursă: POST-IT-uri
  • Tip resursă: Tehnici de lucru
  • Surse utilizate: fără
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = deoarece utilizarea post-it-urilor aduce un element de nou față de utilizarea clasică hârtie-creion, acestea ajută la captarea atenției și a interesului pentru cunoaștere

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = lipirea sau tăierea după caz a post-it-urilor exersează deprinderile psihomotrice de bază

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = sintetizarea și utilizarea generală a informației prin intermediul post-it-urilor reprezintă o ocazie de exprimarea a ideilor, sentimentelor

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = oferind șansa de a se exprima unic, de a participa în moduri alternative la activitățile de cunoaștere, prin intermediul acestor post-it-uri se formează încrederea și imaginea pozitivă de sine

Învățare responsabilă și antreprenoriat = fiind un act de decizie, utilizarea post-it-urilor devine o învățare implicată, responsabilă, cu potențial antreprenorial (valorificând produsele activității intelectuale)

Participare conform capacităților = utilizarea post-it-urilor permite deblocarea și organizarea ideilor (exemplu: alcătuirea unei compunerii este ajutată de secvențializarea pe etape, de imagini, alcătuind ”scheletul” narațiunii)

[caption id="attachment_845" align="alignnone" width="2560"] întâmplarea din excursie[/caption]

Receptarea de informații = informațiile cuprinse pe post-it-uri sunt succinte, vizuale, ușor de descifrat

Redactarea/exprimarea de mesaje = de asemenea, transmiterea de informații prin intermediul post-it-urilor este condensată, ușor de modificat (prin poziția post-it-urilor), vizuală

Rezolvarea de probleme/calcule = datorită gradului ridicat de conceptualizare și a posibiltății de modificare, post-it-urile pot fi folosite în rezolvarea de probleme cu necunoscute, formule de calcul prescurtat, etc.

[caption id="attachment_846" align="alignnone" width="810"] postituril chimie[/caption]
  • Nivel de clasă: nivel gimnazial
  • Descărcare – fără
||||| 2 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns