Pe degete

  • Denumire resursă: Pe degete
  • Tip resursă: Tehnică de calcul
  • Surse utilizate: inspirată de un elev
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = utilizarea mijloacelor asistive privind capacitățile de calcul dezvoltă interesul pentru cunoaștere, combătând atitudinile negative în raport cu activitățile școlare (”nu știu, nu pot = nu vreau”) și în raport cu sine (”nu sunt bun”, ” nu sunt valoros”, etc.)

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = operația de calcul prin utilizarea degetelor (personale sau asistive) este o activitate psihomotrică

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = alcătuirea instrumentelor asistive privind calculul ”pe degete”, precum și modul de utilizare a acestui instrument (ca etapă normală în procesul de învățare la clasă, ca etapă utilizată acasă, utilizare mai mult sau mai puțin ascunsă, etc.) reprezintă forme de exprimare, forme de implicare în actul educațional

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = utilizând cu succes această tehnică de lucru conduce la o imagine pozitivă despre propriile capacități; de asemenea, utilizând această tehnică de lucru ca mod de a atrage curiozitatea și atenția celorlalți, alături de suportul lor, va dezvolta sentimentul de acceptare, de colectivitate cu atitudini pozitive.

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = dacă această tehnică de lucru este utilizată optim (de fiecare dată când este nevoie de ea) reprezintă un gest de învățare responsabilă; de asemenea, alcătuirea propriilor astfel de instrumente/tehnici de lucru (și valorificarea lor în actul educațional) este un exemplu de învățare antreprenorială; mai mult, utilizând această tehnică în mod deschis poate să exprime apărarea drepturilor educaționale

Participare conform capacităților = calculul operațiilor de gradul I (adunare și scădere) cu sau fără trecere peste ordin este facilitată de utilizarea acestei tehnici de lucru, facilitând recunoașterea vizuală și tranziția către calculul mental

Receptarea de informații = acest suport de calcul este unul vizual și kinestezic, cerând răspunsuri pe baza numerelor formate/identificate

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsul (ca rezultat al unui calcul) va fi unul reprezentat de poziția degetelor asistive

Rezolvarea de probleme/calcule = la bază, acesta este un instrument asistiv de calcul, el poate fi folosit în variate forme sau moduri – exemplu:

 

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia de bază utilizată este cea cu referite la operațiile de adunare și scădere; de asemenea, în funcție de modul de construcție a instrumentului asistiv de calcul se poate face referire la noțiuni de anatomie sau de robotică

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns