N.O.T.A. joc pe litere

  • Denumire resursă: N.O.T.A. joc pe litere
  • Tip resursă: Joc de dezvoltare a vocabularului
  • Surse utilizate: creație dezvoltată de la ideea jocului ȚOMAPANT

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = alegerea literei de început de joc și a cuvintelor/imaginilor ce scriu și descriu noțiunile cerute sunt forme de dezvoltarea a interesului pentru cunoaștere

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = descrierea prin imagini desenate, decupate, lipite sunt forme de exersare și valorificare a deprinderilor psiho-motrice

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = alegerea cuvintelor/imaginilor ce scriu/descriu noțiunile cerute sunt ocazii de a exprima propriile idei, sentimente, experiențele de viață

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = varietatea răspunsurilor ce pot fi oferite pentru fiecare literă selectată permite valorificarea propriilor răspunsuri prin comparație cu cele ale clasei, atingând în forme variate imaginea despre sine și despre ceilalți

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = răspunsurile ce pot fi oferite sunt în mare parte un ecou al propriului vocabular, ca rezultat al unei învățări responsabile anterioare

Participare conform capacităților = capacitatea de a oferi răspunsurile cerute va depinde de factori interni (nivelul de dezvoltare al vocabularului, imaginația, înțelegerea sarcinii), și externi (forma de răspuns – scris/imagine, spațiul de scriere adecvat, suportul oferit în înțelegerea sarcinii, etc.)

Receptarea de informații = receptarea directă (prin citire) este facilitată de textul puțin de citit, iar receptarea funcțională (prin înțelegere) este facilitată prin spațiile desemnate de răspuns (scris/descris și alcătuire de propoziție de sinteză)

Redactarea/exprimarea de mesaje = jocul oferă posibilitatea de a răspunde prin scris și/sau imagini

Rezolvarea de probleme/calcule = o caracteristică matematică poate fi inserată prin calculul răspunsurilor corecte oferite pentru fiecare linie și coloană – integrând acronimul de N.O.T.A. în spațiul jocului

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia specifică părților de vorbire este parțial atinsă în mod direct, dar ea este subânțeleasă, fiind o activitate de punte pentru cele specifice diferențierii noțiunilor de substantiv, adjectiv, verb

  • Nivel de clasă: nivel primar

 

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns