Lucrare sumativă adaptată matematică

  • Denumire resursă: Lucrare sumativă adaptată matematică
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = sarcinile date concentrează interesul pentru a le rezolva prin structura lor (fiecare sarcină este delimitată de un chenar), prin forma de răspuns cerută (fiind solicitată funcția de identificare în majoritatea cazurilor) și prin modul compact de prezentare (o pagină A4)

Exersarea și valorificarea desprinderilor psiho-motrice = în cazul în care deprinderile psihomotrice nu sunt la nivelul cronologic de dezvoltare, acestă formă de evaluare le utilizează la minimum, solicitând bifare sau încercuire în majoritatea cazurilor

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = prin modul compact, minimal de răspuns și bine conturat, această evaluare ajută la rezolvarea sarcinilor de lucru, care vor dezvolta imaginea de sine pozitivă în raport cu propriile capacități și în raport cu disciplina dată.

Participare conform capacităților = modul de construire a fișei permite sarcini cu grade diferite de dificultate și cu moduri diferite de răspuns

Receptarea de informații = informațiile sunt inserate în casete care permit o imagine rapidă și globală a sarcinii/informației de lucru (pentru a evita astfel situațiile în care se pierd informațiile ”pe drum”)

Redactarea/exprimarea de mesaje = zonele de răspuns sunt bine delimitate, evitând suprasolicitările sau situațiile de pierdere a răspunsului ”pe drum”

Rezolvarea de probleme/calcule = prin intenția sa de bază, aceasta este o fișă de evaluare/lucru la matematică care solicită rezolvarea de probleme și de calcule

Utilizarea terminologiei generale și specifice = această evaluare vizează terminologia specifică pentru finalul semestrului I din clasa a IV-a.

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns