Louis Braille

  • Denumire resursă: Louis Braille
  • Tip resursă: activitate joc și creație
  • Surse utilizate:

alfabetul Braille

text de citit din cartea ”Povești pentru băieți care au curajul să fie altfel”, autor Ben Brooks

manual Limba și literatura română clasa a III-a, lecția ”A citi cu degetele”

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = lecția ”A citi cu degetele” captează atenția prin titlul său și creează o punte spre Louis Braille, inventatorul alfabetului cu același nume

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = așa cum arată și titlul lecției (”A citi cu degetele”) este premisă spre activități tactile, psihomotrice (generale și fine); activitatea în spațiul fișei de lucru solicită cel mai mult aptitudinile tactile prin sarcina de a crea un desen tactil sau prin mici jocuri Braille

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = întrebările despre personalitatea și experiența de viață a lui Louis Braille conduc la întrebări despre propriile capacități și perspective de viață; de asemenea, activitatea solicită părerile personale despre cele două forme de alfabet (latin și Braille) și permite jocuri de rol prin exercițiile de citire sau scriere în Braille

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = dezvoltarea ariei de perspectivă și toleranță față de capacitățile altor persoane este un proces de repoziționare a imaginii de sine – Louis Braille este un model de depășire a obstacolelor fapt care motivează pozitiv individual și colectiv

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = inventatorul Louis Braille este un model de învățare responsabilă și de forță antreprenorială socială – iar micile jocuri și activități incluse în fișa de lucru inspiră adoptarea unei mentalități deschise, creatoare, precum Louis Braille

Participare conform capacităților = din nou, Louis Braille este un model de performanță prin capacități diferite, adaptând mediul – prin activitățile incluse în foaia de lucru sunt permise adaptări prin imaginile suport (harta Europei, alfabetul Braille, imaginile exemplu de joc)

Receptarea de informații = alfabetul Braille este vizual în această fișă de lucru – el reprezintă cheia rezolvării sarcinilor de lucru

Redactarea/exprimarea de mesaje = abilitățile de descifrare a codului alfabetului Braille, de creație și de imaginație sunt necesare rezolvării cerințelor din foaia de lucru; de asemenea, capacitatea de observație și analiză critică permite marcarea răspunsurilor de final

Rezolvarea de probleme/calcule = deși activitatea este din sfera comunicării, capacitatea de organizare și observație a trăsăturilor vizuale (grupul de șase puncte pentru fiecare literă, așezarea punctelor negre pentru fiecare literă, citirea datelor dintr-un tabel, corespondențele simbol-literă, mic calcul matematic pentru a afla câți ani a trăit Louis Braille) sunt derivate ale domeniilor matematice

Utilizarea terminologiei generale și specifice = problematica ambliopilor și a nevăzătorilor este parte secundară a terminologiei aferente conceptului ”Louis Braille”, fapt care conduce la dezvoltarea culturii și a vocabularului general

  • Nivel de clasă: nivel primar
    alfabetul braille
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns