Întrebări și răspunsuri matematice

  • Denumire resursă: Întrebări și răspunsuri matematice
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare/de amuzament
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență: matematică/ clasele IV-VI

Descriere: scopul acestei fișe este de a calcula partea de „răspusuri” și de a asocia rezultatele obținute cu cele 10 întrebări din partea stângă – de exemplu: Câte cămile am? – ținând cont că nu dețin o grădină zoologică, răspunsul corect este 0 (care dintre calcule va avea rezultatul 0?)

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = fiind o activitate personală (informații despre o persoană reală, o persoană cunoscută, simpatică sau antipatică), curiozitatea este motorul interesului pentru cunoaștere.

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = prin calcul matematic se obțin rezultate concrete, dar exprimarea ideilor, sentimentelor și a experiențelor legate de o anumită persoană se ”vede” în asocierile întrebare-răspuns (unele asocieri vor fi concrete, alte corecte, altele haioase, altele mai puțin haioase).

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = această activitate formează o imagine concretă despre o persoană reală (tipurile de exerciții fiind despre mine, această fișă este un model, ea putând fi adaptată în funcție de cel analizat), de asemenea, formarea imaginii pozitive despre propriile capacități este stimulat prin gradul de estimare corectă a răspunsurilor sau a corespondenței întrebare/răspuns.

Învățare responsabilă și antreprenoriat = în acest caz învățarea se responsabilizează prin conexiunea care se creează între elev și profesor, prin inversarea rolurilor analizat/analizator

Participare conform capacităților = modul de construire a fișei permite sarcini cu grade diferite de dificultate și cu moduri diferite de răspuns

Receptarea de informații = informațiile sunt inserate în casete care permit o imagine rapidă și globală a sarcinii/informației de lucru, cu moduri alternative de cerințe (vizuale, calcule)

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsurile cerute sunt matematice (calcule și comparații) și sociale, emoționale (prin asocierile întrebări/răspunsuri)

Rezolvarea de probleme/calcule = prin intenția sa de bază, aceasta este o fișă de evaluare/lucru la matematică care solicită rezolvarea de probleme și de calcule

Utilizarea terminologiei generale și specifice = această evaluare vizează terminologia generală de bază (comparație, ordinea efectuării operațiilor, terminologie operații de gradul II, citire de grafice, numere pare/impare, deducții logice)

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns