Iar zaruri

  • Denumire resursă: Iar zaruri
  • Tip resursă: Joc de calcul matematic
  • Surse utilizate: 3 zaruri clasice (și 2 zaruri cu simboluri ale jocului ”LeftCentreRight” Spin Master descrise în activitatea de la clasă)
  • Descărcare  calcule cu zaruri

exemple de calcul

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = tot prin joc, aceste zaruri ajută la o participare activă și un interes mai mare pentru învățare

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = asemenea oricărui joc cu zaruri, acțiunea psihomotrică este exersată la nivel de precizie, precum și la nivel de control al zgomotului (fiind o activitate alternativă față de cea de la clasă, încercând să nu disturbe)

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = așezarea zarurilor în combinații matematice variate, este o formă de a exprima idei, sentimente sau experiențe matematice

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = sentimentul de ”și eu pot/lucrez” este cel care formează pozitivul din imaginea de sine și din imaginea elevului la clasă

Învățarea responsabilă și antreprenoriat =  jocul de calcul cere aruncarea și decizia asupra ordinii zarurilor

Participare conform capacităților = calculul cu ajutorul zarurilor este o formă de asistență concret-intuitivă în ceea ce privește formarea, citirea și calculul numeric (inclusiv pentru așezarea unele sub altele a numerelor)

Receptarea de informații = numerele sunt vizuale, concrete, iar simbolistica ușor de asimilat (cercul=adunare, linia=scădere, steluța=înmulțire, iar pentru operația de împărțire poate stabilită imaginea care indică una dintre direcții)

Redactarea/exprimarea de mesaje = pe caiet/foaia de calcul pot fi trecute cifrele după modul lor de aruncare și așezare

Rezolvarea de probleme/calcule = prin scopul său de bază, acesta este un joc de calcul matematic

Utilizarea terminologiei generale și specifice = acest joc face apel la capacitățile de a forma și citi numerele formate, de a identifica corect operațiile matematice, și ulterior, de a calcula

  • Nivel de clasă: nivel primar/nivel gimnazial
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns