Factorii zilei

Denumire resursă: Factorii zilei
Tip resursă: Fișă de lucru
Surse utilizate: creație proprie

Domenii de competență:

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = deprinderile psihomotrice necesare rezolvării sarcinilor incluse în fișă presupun încercuire și desene corespunzătoare

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experientelor prin variate mijloace = alegerea factorilor de la 0 la 10 este un act de exprimare a propriilor idei; de asemenea, experientele de încredere sau neîncredere în propriile capacități de a calcula produsul se vor vedea în tipul de înmulțiri/factori aleși, precum și în gradul de repetiție al acestora (evitând factorii care sunt considerați dificili/noi)

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = aplicând repetat acest mod de a descompune și recompune numerația și operația de înmulțire, se vor dezvolta capacități de calcul, se vor dezvolta ritualuri școlare, care vor conduce la formarea încrederii în sine și a atitudinilor pozitive în raport cu astfel de sarcini școlare

Învățare responsabilă și antreprenoriat = aplicând sistematic/repetat acest mod de analiză a factorilor operației de înmulțire în context de cooperare școlară și de muncă independentă, este un semn al implicării responsabile în actul de dezvoltare cognitivă

Participare conform capacităților = dacă operația de înmulțire ca rezultat al unui act de memorare nu este posibilă, este necesară accesibilizarea ei prin pornirea de la capacități anterioare (numerația, trasarea, desenarea)

Receptarea de informații = descompunerea operației de înmulțire în secvențe de înțelegere de bază (care și ce sunt factorii?/ semnul operației de înmulțire/ produsul ca rezultat vizual al înmulțirii) facilitează recepționarea informației

Redactarea/exprimarea de mesaje = scrierea cu cifre, cu litere, cu bile, sub formă de încercuire, de desen, toate sunt forme alternative de răspuns la sarcinile de lucru

Rezolvarea de probleme/calcule = a calcula, de exemplu, 7×3 se poate face cu mijloace variate de recepție și redactare a răspunsurilor

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia specifica operației de înmulțire (factori, produs) este inclusă asistiv și intuitiv în cadrul acestei fișe

Nivel de clasă: nivel primar
Descărcare factorii zilei și un  exemplu completat factorii zilei

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns