Exercițiu, teorie, practică – subiectul I, test 2 matematică

  • Denumire resursă: Exercițiu, teorie, practică
  • Tip resursă:  Activitate de asociere a teoriei cu strategii de rezolvare de exerciții
  • Sursa: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Domenii variate
  • Conținut de învățare: subiectul I din testul 2
Descriere: Exercițiile sunt descifrate din punct de vedere al teoriei necesare rezolvării lor, având suport în explicarea teoriei prin definiția clasică, prin desene suport, prin formule simple. Așadar, scopul principal al activității nu este acela de a rezolva, ci acela de a înțelege rezolvarea, de a face asocieri matematice. Descărcare subI test 2 FISA
Jocul permite exersarea noțiunilor de mai sus, verificarea strategiei de lucru și fixarea unor concepte:
Jocul de mai joc permite punerea în practică a strategiilor de mai sus și verificarea răspunsurilor corecte – răspunsurile corecte sunt publicate aici:
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns