Evaluare grafic matematică

  • Denumire resursă: Evaluare grafic matematică
  • Tip resursă: Fișă de lucru/de evaluare
  • Sursa utilizată: creație proprie
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = interesul pentru cunoaștere este dat de curiozitatea de a afla valorile graficelor

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = construirea graficelor cerute în cadrul problemei va exersa deprinderile psihomotrice de a desena conform cerinței

Participare conform capacităților = forma de organizare a întrebărilor și răspunsurilor facilitează capacitățile de a participa la rezolva cerințele date
Receptarea de informații = forma de organizare a întrebărilor și răspunsurilor facilitează  recepționarea informațiilor
Redactarea/exprimarea de mesaje = forma de organizare a întrebărilor și răspunsurilor facilitează  moduri variate de a răspunde la cerințele problemei
Rezolvarea de probleme/calcule = cerințele problemei date solicita aptitudini matematice de baza, precum și de organizare a datelor problemei
Utilizarea terminologiei generale și specifice = în acest context, terminologia cerută este una la nivel general, solicitând variate operații de calcul matematic

imagine evaluare grafic matematica

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns