Creioane colorate de forma ”ab”

  • Denumire resursă: Creioane colorate de forma ”ab”
  • Tip resursă: Tehnică de lucru pentru rezolvarea exercițiilor de tipul: găsește numerele de forma ”ab” unde a+b=7
  • Surse utilizate: creație proprie
  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = deși explicația matematică este una directă, utilizarea creioanelor colorate ajută la captarea atenției și la ”colorarea” interesului pentru a rezolva astfel de exerciții

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = actul de a încercui, a colora în contur, de a schimba culoarea conform cerinței dezvoltă pensa psihomotrică

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = alegerea culorilor este un act de exprimare a propriilor idei și sentimente cromatice (există situații unde se manifestă preferințe greu de modificat pentru anumite instrumente de scris sau pentru anumite culori)

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = alături de interesul pentru cunoaștere (pentru rezolvarea de exerciții și probleme), utilizarea creioanelor colorate formează o imagine pozitivă asupra propriei munci, și ulterior, despre sine

Participare conform capacităților = înțelegerea sarcini de lucru și a modului în care acesta poate fi rezolvată (prin secvențializarea pașilor utilizați în rezolvarea ei) asigură participarea conform propriilor capacități

Receptarea de informații = cu ajutorul creioanelor colorate informațiile sunt accentuate și mai ușor de accesat

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsul cu ajutorul creioanelor colorate este o formă de exprimare și redactare a mesajelor

Rezolvarea de probleme/calcule = utilizând creioane colorate este facilitat procesul de înțelegere a sarcinii de lucru, deoarece fiecare cifra își va găsi corespondența, pentru ca la final să fie scrise împreună

Utilizarea terminologiei generale și specifice = terminologia utilizată aici face diferențierea între cifre și numere, între cerința și răspuns, dar acestă terminologie poate fi înlocuită cu cifrele mov, verzi, etc., precum și între diferitele operații/condiții de alcătuire a numerelor

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns