Citire în 3 pași

  • Denumire resursă: Citire în 3 pași
  • Tip resursă: Citire funcțională
  • Surse utilizate:

manuale digitale;

dicționar explicativ

imagini

imagini utilizate în exemplul de analiză a unui text

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = a citi și a înțelege textul citit uneori sunt aspecte diferite, de aceea orice strategie de a le îmbina ajută la dezvoltarea interesului pentru citire, pentru cunoaștere.

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = oprire pe secvențe mai scurte ale unui text permite exersarea psihomotrică prin actul de transcrie, scriere și desen explicativ al cuvintelor alese

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = a dovedi înțelegerea unui cuvânt/unei expresii cere resurse nu doar externe (cum ar fi o definiție generală), cât și forme personalizate de explicare prin propoziții sau imagine/desen

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = formarea acestui stil de citire în 3 pași (cu ajutorul întrebărilor care explică, consolidează și dezvoltă vocabularul funcțional) va ajuta la progrese cognitive reflectate în imaginea și stima de sine pozitivă

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = această analiză amănunțită a pași de înțelegere a unui text este un act de succes dacă va fi susținut intrinsec, ca parte a învățării responsabile; latura antreprenorială este dată de posibilitatea de ”a învăța să înveți” pe sine și pe ceilalți

Participare conform capacităților = oferind trei căi de susținere a procesului de înțelegere (prin exprimări sintactice și imagini), acest procedeu oferă căi adaptate de acces la informație

Receptarea de informații = înțelegerea unui text citit este un act de receptare funcțională a informațiilor – cei trei pași de analiză a ceea ce a fost citit ajută înțelegerea informațiilor (ca parte importantă a recepției de informații)

Redactarea/exprimarea de mesaje = făcând trimitere la câteva resurse de bază (dexonline.ro și google.com), redactarea este ajutată și coordonată (prin spațiile delimitate în acest sens)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = acest mod de a înțelege ceea ce este citit țintește dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea capacităților de a utiliza academic resursele on-line, precum și de a ajuta identificarea părților de vorbire

un exemplu de text:

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns