Cine? Ce face?

  • Denumire resursă: Cine? Ce face?
  • Tip resursă: Gramatică și comunicare
  • Surse utilizate: adaptare după activitatea la clasă
  • Descărcare cine ce face

  • Domenii de competență:

Dezvoltarea interesului pentru cunoaștere și autocunoaștere = identificarea părților de vorbire și de propoziție pe exemple proprii (nu pe baza propozițiilor unui text dat) ajută la implicarea și dezvoltarea interesului pentru cunoaștere; de asemenea, etapa de generare de noi propoziții prin jocul de asociere număr-literă creează ancore cognitive

Exersarea și valorificarea deprinderilor psiho-motrice = activitatea solicită capacitatea de scrie structuri simple (mai exact, răspunsurile la cele două întrebări) și capacitatea de trasa corespondențe aleatorii

Exprimarea ideilor, sentimentelor, experiențelor prin variate mijloace = fiind propriul autor al propozițiilor de analizat permite exprimarea ideilor, sentimentelor, a experiențelor în legătură cu subiectele și predicatele indicate

Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți = această activitate de identificare/consolidare/dezvoltare a capacităților de a utiliza corect diferite părți de vorbire/propoziție formează imaginea pozitivă despre propriile capacități; în plus, ea ajută și la creșterea încrederii în capacitatea de a crea structuri propoziționale variate printr-o tehnică simplă și amuzantă (asocieri aleatorii intre subiecte și predicate); de asemenea, această activitate se poate realiza în perechi, sub formă de joc, ajutând la formarea relațiilor pozitive între colegi

[caption id="attachment_1010" align="alignnone" width="3090"] exemplu cine ce face[/caption]

Învățarea responsabilă și antreprenoriat = implicarea în propria activitate de învățare, nu doar consolidează, ci cimentează învățarea responsabilă

Participare conform capacităților = activitatea de mai sus include mai multe nivele de dificultate (răspunsuri cu spațiu delimitat, suport în asocierile aleatorii între numere și litere, sarcini minime de identificare a părților de propoziție), asigurând participarea conform capacităților variate

Receptarea de informații = foaia de lucru este împărțită în secțiuni de lucru (delimitate de liniile punctate)

Redactarea/exprimarea de mesaje = răspunsurile solicitate sunt delimitate de spațiile de răspuns; noile propoziții sunt parte a exprimării de mesaje (cu sarcina de a le identifica pe cele mai amuzante)

Rezolvarea de probleme/calcule = exercițiul de asociere număr-literă solicită capacitatea de a asocia corect cele două mulțimi (aici se poate face referință la conceptele privind domeniul funcțiilor matematice), precum și capacitatea de numerație (în diferite ordine)

Utilizarea terminologiei generale și specifice = scopul activității este de a forma competențe prin ocolirea terminologie specifice (doar la final fiind solicitată această capacitate de a identifica părțile de propoziție/vorbire)

  • Nivel de clasă: nivel primar/nivel gimnazial
||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns