Una, două, trei silabe

  • Denumire resursă: Una, două, trei silabe
  • Tip resursă: Activitate de asociere imagine-cuvânt/Joc puzzle
  • Surse utilizate: www.piktochart.com www.wordwall.net
  • Clasa/Domenii de învățare: pregătitoare/Elemente de construcție a comunicării
  • Conținut de învățare: Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu conţin diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Continuă să citești Una, două, trei silabe