Silabe colorate

  • Denumire resursă/Autor: Silabe colorate/ Monica Casapu
  • Tip resursă: Activitate de citire a cuvintelor cu silabe repetate
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: I/ Receptarea unei varietăți de mesaje scrise
  • Conținut de învățare: Citirea pe silabe/integrală a unor cuvinte scrise, având suport coloristic

Continuă să citești Silabe colorate

Una, două, trei silabe

  • Denumire resursă: Una, două, trei silabe
  • Tip resursă: Activitate de asociere imagine-cuvânt/Joc puzzle
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: pregătitoare/Elemente de construcție a comunicării
  • Conținut de învățare: Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu conţin diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Continuă să citești Una, două, trei silabe