Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

 • Denumire resursă/autor: Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar/ Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de așezarea a noțiunilor după schema dată
 • Surse utilizate:  aplicația XMind 8 Update 9 www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: V/ Lectură
 • Conținut de învățare: Textul descriptiv (literar/nonliterar) Continuă să citești Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

Drepturile educaționale ale elevilor

 • Denumire resursă/autor: Drepturile educaționale ale elevilor/ Georgiana Soare
 • Tip resursă: Activitatea de conștientizare și asociere text/literă
 • Surse utilizate: www.worldwall.net www.learningapps.org sursa document legal
 • Clasa/Domenii de învățare: V/ Drepturi și responsabilitățiale copilului
 • Conținut de învățare: Exemplificarea unor drepturi în contexte concrete: dreptul la educație Continuă să citești Drepturile educaționale ale elevilor

Steaguri și semnificații

 • Denumire resursă/autor: Steaguri și semnificații / Cristina Popa
 • Tip resursă:  Activitate de identificare a locului cuvintelor în propoziții pentru înțelegerea mesajului
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: V /Redactare
 • Conținut de învățare: Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie Continuă să citești Steaguri și semnificații

Roata emoțiilor

 • Denumire resursă/autor: Roata emoțiilor /Valentina Durac
 • Tip resursă:  Activitate de conștientizare a emoțiilor prin descrieri
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: I/Dezvoltare emoţională şi socială
 • Conținut de învățare: Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine: Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie) Continuă să citești Roata emoțiilor

Emoții și evenimente

 • Denumire resursă/autor: Emoții și evenimente /Valentina Durac
 • Tip resursă:  Activitate de asociere a emoțiilor cu situațiile de viață
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: II/Dezvoltare emoţională şi socială
 • Conținut de învățare: Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine: Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) exprimate în comportamente Continuă să citești Emoții și evenimente

Gând de octombrie

 • Denumire resursă/autor: Gând de octombrie /Atomei Adina
 • Tip resursă:  Activitate de exersare a modelelor de subiecte pentru EN
 • Sursa: www.piktochart.com poezie
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Domenii variate
 • Conținut de învățare: Variat: familie lexicală, câmp lexical, despărțire în silabe, identificare hiat, antonime Continuă să citești Gând de octombrie

Subiectul I A, model testul 5, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 4, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 3, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 2, Limba și literatura român