• o nevoie a elevului cu C.E.S. – datorită unui tablou atipic de dezvoltare
  • un drept educațional – menționat în certificate de orientare școlară și profesională prin sintagma ”servicii educaționale” (curriculum adaptat/adaptare curriculară)
  • o procedură de lucru – în care se pot marca conținuturile de învățare cu caracter simplificat, individualizat sau exceptat de la evaluare

2 – Recomandări – nouă forme de adaptare curriculară

  • o aplicație care permite analiza codurilor de boală înscrise în documentele școlare emise de către CJRAE/CMBRAE
  • o abordare a educației integrate prin prisma a nouă aspecte: cantitatea, timpul, nivelul de asistență, receptarea informațiilor, dificultatea, transmiterea informațiilor, gradul de participare, curriculum național, curriculum funcțional

3 – Informare catalog

  • un document de informare a cadrelor didactice despre nevoia/obligația de a realiza adaptarea curriculară pentru un elev cu CES, pe baza codurilor de boală
  • un formular care indică ce alte servicii psihoeducaționale sunt alocate elevului în cauză
  • un document ce poate fi atașat la catalog, fără a genera discriminări din partea cadrelor didactice

4 – Informare facilitator 

  • „facilitator” = persoana desemnată de către familie/reprezentant legal cu rol de a oferi suport educațional/emoțional/comportamental elevului cu CES în timpul orelor de curs
  • un document de informare pe baza articolului 64 din ordinul comun 1985/1305/5805 din 2016
  • un document ce poate fi elaborat în 3 exemplare: pentru cel care a realizat informarea, pentru familie/reprezentant legal și pentru unitatea de învățământ

5 – Informare art.14

  • un formular care aduce în atenție prevederile articolului 14 din ordinul comun 1985/1305/5805 din 2016
  • un formular ce poate fi folosit în discuțiile cu familia/reprezentantul legal cu privire la nevoile psihoeducaționale ale unui elev care nu beneficiază de orientare școlară și profesională

6 – Măsuri TSI – Măsuri compensatorii privind tulburările specifice de învățare

  • un formular pe baza a trei articole din ordinul 3124/2017: art 20, 21 și 23
  • un document care stă la baza realizării planului educațional personalizat (PEP) – conform art 17 din ordinul de mai sus
  • o procedură de lucru – care poate fi realizată de către fiecare cadru didactic, în funcție de nevoile de compesare, dispensare și evaluare adaptată pentru un elev cu TSI – tulburări specifice de învățare

7 – P.I.P. – Plan de Intervenție Personalizat

  • o aplicație care cuprinde multiple informații despre un elev cu CES, plecând de la ce tip de platformă utilizează unitatea de învățământ, trecând prin lista măsurilor compensatorii și ajungând până la stabilirea obiectivelor pentru cele 4 domenii de intervenție
  • o metodă de a conecta intervenția psihopedagogică la programele școlare aflate în vigoare
  • un răspuns la nevoia de a eficientiza timpul dedicat documentelor de proiectare, având la bază 3 ordine principale privind integrarea elevilor cu CES: ordinul 5574 din 2011ordinul comun 1985/1305/5805 din 2016 și ordinul 3124 din 2017

8 – P.S.I. – Plan de Servicii Individualizat (Plan de Servicii Psihoeducaționale) 

  • un document obligatoriu pentru toți elevii cu CES, cerut de ordinul comun 1985/1305/5805 din 2016
  • un document elaborat de către responsabilul de caz, dar la care contribuie fiecare membru al echipei – mai multe detalii aici
  • o aplicație realizată pe baza anexei 15 din ordinul de mai sus

9 – ICD10 – Coduri de boală 

  • o aplicație care permite căutarea codurilor de boală înscrise în certificatele de orientare școlară și profesională, precum și în certificatele de încadrare în grad de handicap
  • un motor de căutare realizat pe baza Clasificării Internaționale a Bolilor/Dizabilităților, revizia a 10-a, care permite vizualizarea descrierii complete a unui cod de boală: bloc, categorie și subcategorie

10 – Chestionar TSI

  • un formular realizat pe baza anexei 1 din ordinul 3124 din 2017 privind TSI (tulburările specifice de învățare) numit Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare.
  • un document care poate fi aplicat de către cadrul didactic sau alt specialist care desfășoară activități educaționale cu un elev la clasă după o perioadă de observație de minim 6 luni consecutive dintr-un an școlar –aproximativ, începând cu luna februarie a unui an școlar.