Chestionar TSI

Chestionar TSI <—- apasa aici Acest chestionar este o formă digitalizată a chestionarului prezentat în anexa ordinului 3124 din 2017 privind TSI (tulburările specifice de învățare) numit Instrument metodologic pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a tulburărilor specifice de învățare. Chestionarul a preluat ideea lui inițială: acolo unde exemplul…

Planul de Servicii Individualizat – aplicație

Planul de servicii individualizat (PSI) numit și Planul de Servicii Psihoeducaționale (PSP) este un document ce are rolul de a detalia serviciile psihoeducaționale care se pot aloca elevilor cu CES, cu sau fără profesor de sprijin/itinerant. Acesta este un document colaborativ deoarece adună obiectivele propuse de întreaga echipă de caz,…

Aplicatii REI.PLUS

Aplicații rei.plus

  Aplicatii REI.PLUS – app.rei.plus cuprind: 1 – Planificarea adaptată o nevoie a elevului cu C.E.S. – datorită unui tablou atipic de dezvoltare un drept educațional – menționat în certificate de orientare școlară și profesională prin sintagma ”servicii educaționale” (curriculum adaptat/adaptare curriculară) o procedură de lucru – în care se…

La școală, pot să …

În materialul de mai jos sunt incluse câteva exemple de tehnici, strategii concrete ce pot fi implementate pentru elevii cu CES, în funcție de particularitățile lor. Rolul acestor strategii este acela de a ridica gradul de participare activă în activitățile cognitive și sociale desfășurate la nivelul clasei.

app rei

Planificarea adaptată a conținuturilor de învățare

Planificarea adaptată a conținuturilor de învățare poate ușura integrarea școlară a elevilor cu C.E.S. care este un proces complex pentru toți cei implicați (elevi, părinți, cadre, comunitate). Cu scopul de a eficientiza, simplifica, clarifica o parte a acestui proces am gândit următoarea soluție – o platformă – disponibilă oriunde și…

Ce este R. E. I.?

R.E.I (Resurse pentru Educația Incluzivă) reprezintă modul meu de a împărtăși experiența de peste 12 ani în domeniul integrării elevilor cu CES în învățământul de masă. Am ales modul acesta din mai multe motive: 1 – de a oferi acces gratuit la activitățile desfășurate de mine în domeniul serviciilor de…