Resursele adunate aici sunt dedicate elevilor cu CES din învățământul preuniversitar.

Tabloul fiecărei situații de integrare în învățământul de masă este unic. De aceea nu am considerat ca fiind necesare împărțirea resurselor pe clase, ci pe nivel de școlaritate primar sau gimnazial.